สารสนเทศ

ฝากข้อความ
ข้อความทั้งหมด   
 
ข่าวสารทั่วไป
 
nited
pra
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ข้อมูลการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.224.234.8
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 8
54.224.xxx.x
37.57.xxx.xxx
54.36.xxx.xx
46.161.x.xx
46.161.x.xx

  ทั้งหมด: 8
checkname
หินสวยน้ำตกใส
 ข้อมูลนักเรียน5. ข้อมูลนักเรียน
ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ) ดังนี้
1) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด 122 คน
2) จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
?

ระดับชั้น

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

อ.1

อ.2  

9

5

6

7

15

12

รวม

14

13

27

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

4

4

6

9

4

4

3

4

3

7

5

2

7

8

9

16

9

6

รวม

31

24

55

ม.1

ม.2

ม.3

8

4

9

2

4

13

10

8

22

รวม

21

19

40

รวมทั้งหมด

66

56

122

3) มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม .. คน
4) มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ..... คน
5) มีนักเรียนปัญญาเลิศ ..... คน
6) มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ..... คน
7) จำนวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย) ..... คน
8) สัดส่วนครู : นักเรียน = 1:15
9) จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน(ปีปัจจุบัน) - คน
10) สถิติการขาดเรียน/เดือน ....... วัน
11) จำนวนนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน (รางวัลดีเด่นที่ได้รับ)
? สร้างวัสดุจากภาพ ระดับก่อนประถม เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
? กิจกรรมเข้าจังหวะ ระดับก่อนประถม เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
? การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและจับใจความ ระดับช่วงชั้นที่ 1 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
? ความเป็นเลิศทางวิชาการสังคมศึกษา เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้

? ทักษะคณิตศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทองระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้
>

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนวัดสะพานหิน All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-08-16 (3588 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]

โรงเรียนวัดสะพานหิน ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด 23000
ติดต่อเรา chanoksound@hotmail.com
or Tel : 039-513-831
website : www.saphanhin.net , Email:saphanhin@hotmail.com