สารสนเทศ

ฝากข้อความ
ข้อความทั้งหมด   
 
ข่าวสารทั่วไป
 
nited
pra
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ข้อมูลการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.224.234.8
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 8
37.57.xxx.xxx
54.224.xxx.x
54.36.xxx.xx
46.161.x.xx
46.161.x.xx

  ทั้งหมด: 8
checkname
หินสวยน้ำตกใส
 ข้อมูลบุคลากร

??


 ชื่ออ-สกุล ดร.มุฑิตา  แพทย์ประทุม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
กศ.ด. บริหารการศึกษา
     
   
   
 ชื่อ-สกุล นางสาวขจีรัตน์ สวัสดิกาญณ์
ตำแหน่ง ครูคศ1
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ค.บ. ประถมศึกษา
  ชื่อ-สกุล  
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ค.บ. พลศึกษา
 ชื่อ-สกุล นางสุรีวัลย์ ดาราพงษ์
ตำแหน่ง ครูคศ.1
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก วิทยาศาสตร์
 ชื่อ-สกุล นางพิมพ์ชนัฐ ลิ้มกุล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ค.บ. ประถมศึกษา
 ชื่อ-สกุล นางศิริกานต์ เวชชกรรม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก คบ. ประถมศึกษา
 ชื่อ-สกุล นางเอื้อมพร อนันต์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก คบ.คณิตศาสตร์
 ชื่อ-สกุล นางสาวกมลรัตน์ จตุรัตน์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ค.บ. ภาษาไทย
 ชื่อ-สกุล นางสมสวัสดิ์ อยู่สอน
ตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ค.บ.ประวัติศาสตร์
 ชื่อ-สกุล นางสุพรรณี จำรัส
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ค.บ. ภาษาอังกฤษ
   ชื่อ-สกุล  นายณัฐพงศ์ ไชยโคตร
 ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
 วุฒิการศึกษา/วิชาเอก  ค.บ.คอมพิวเตอร์
 ชื่อ-สกุล นายชนก ประทุมชาติ
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ค.บ. คอมพิวเตอร์
  ชื่อ-สกุล นางสาววริศรา  รุ่งอรุณกิตติพร
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ค.บ. ปฐมวัย
  ชื่อ-สกุล นางสาวทัศนีย์  รังสกินนิน
ตำแหน่ง ครูผุ้ช่วย
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ค.บ.ประฐมวัย
  ชื่อ-สกุล นางสาว นีรนุช  ประนันโต
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก คบ.คณิตศาสตร์สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนวัดสะพานหิน All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-05-05 (2269 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]

โรงเรียนวัดสะพานหิน ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด 23000
ติดต่อเรา chanoksound@hotmail.com
or Tel : 039-513-831
website : www.saphanhin.net , Email:saphanhin@hotmail.com