สารสนเทศ

ฝากข้อความ
ข้อความทั้งหมด   
 
ข่าวสารทั่วไป
 
nited
pra
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ข้อมูลการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.224.234.8
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 8
54.224.xxx.x
37.57.xxx.xxx
54.36.xxx.xx
46.161.x.xx
46.161.x.xx

  ทั้งหมด: 8
checkname
หินสวยน้ำตกใส
 แหล่งเรียนรู้


แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้
- ห้องสมุดมีขนาด 81 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด 3,500 เล่ม การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ดิวอี้ จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้ คิดเป็น 46 คนต่อวัน
- แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกจากห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนพร้อมทั้งสถิติการใช้ (966.36 ครั้ง/ปี) (เฉลี่ย) สูงสุด เดือนกุมภาพันธ์ ต่ำสุด เดือนพฤษภาคม
?

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

สถิติการใช้

(จำนวนครั้ง/ปี)

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

สถิติการใช้

(จำนวนครั้ง/ปี)

ชื่อแหล่งเรียนรู้

ชื่อแหล่งเรียนรู้

1.? ห้องปฏิบัติทางวิชาการ

2.? ห้องคอมพิวเตอร์

3.? ห้องปฏิบัติวิทยาศาสตร์

4.? ห้องศิลปะ

6.? ห้องคณิตศาสตร์

7.? ห้องพยาบาล

8.? แปลงนาสาธิต

9.? แปลงเกษตร

10.? โรงเรียน

200

200

200

200

200

1,00

80

200

40

1.? วัดสะพานหิน

2.? น้ำตกสะพานหิน

3.? โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพท่าเส้น

4.? อบต.แหลมกลัด

5.? ค่ายตำรวจตะเวนชายเดน(ท่าเส้น)

6.?่น้ำตกท่าเส้น

7.? หาดลานทราย

8.? ฐานทหารชุดมวลชนสัมพันธ์(ตำบลแหลมกลัด)

40

2

40

2

2

2

4

2


?
ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู / นักเรียนในปีการศึกษานี้
1. ............... ให้ความรู้เรื่อง ช่างไฟฟ้า
2. .................. ให้ความรู้เรื่อง การตัดเย็บ
3..................... ให้ความรู้เรื่อง นวดฝ่าเท้า
4.................... ให้ความรู้เรื่องดนตรี
5. อบต.แหลมกลัดให้ความรู้เรื่อง การบริหารชุมชน/เกษตรอินทรีย์
6. ค่ายทหารพาน ให้ความรู้เรื่อง ประชาธิปไตย
7. ตชด.ท่าเส้น ให้ความรู้เรื่อง การป้องกัน/ปราบปรามยาเสพติด
8. หมอแหมม่ ให้ความรู้เรื่อง การรักษาสุขภาพและพยาบาล
9........
10. ................. ให้ความรู้เรื่อง การทำอาหารแห้ง

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนวัดสะพานหิน All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-08-16 (2636 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]

โรงเรียนวัดสะพานหิน ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด 23000
ติดต่อเรา chanoksound@hotmail.com
or Tel : 039-513-831
website : www.saphanhin.net , Email:saphanhin@hotmail.com