สารสนเทศ

ฝากข้อความ
ข้อความทั้งหมด   
 
ข่าวสารทั่วไป
 
nited
pra
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ข้อมูลการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.224.234.8
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 8
54.224.xxx.x
37.57.xxx.xxx
54.36.xxx.xx
46.161.x.xx
46.161.x.xx

  ทั้งหมด: 8
checkname
หินสวยน้ำตกใส
 ประวัติโรงเรียน


โรงเรียนวัดสะพานหิน ตั้งอยู่หมู่ที่ 99/9 หมู่ 5 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2480 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดสะพานหินเป็นที่ เรียนมีนักเรียนทั้งหมด 52 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ? 2 โดยมีนายสรอย ปราบ เสถียร เป็นครูใหญ่ทำการสอน คนเดียว วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2481 ได้ครูเพิ่มอีก 1 คน รวม เป็น 2 คนและเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อมาวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2488 นายสรอย ปราบเสถียร ครูใหญ่ได้ลาออกจากราชการและทางราชการได้แต่งตั้ง นายบุญเพ่ง ติงสุวาทิตย์ รักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่และเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2488 นายบุญเพ่ง ติงสุวาทิตย์ ครูใหญ่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ที่โรงเรียนวัดเนินสูง ทางราชการได้แต่งตั้งนายทวี ทวีแสง รักษาการแทนครูใหญ่ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2491 ทางราชการได้แต่งตั้งนายกำลูน อินทสุวรรณ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2499 โรงเรียนได้รับงบประมาณจำนวน 40,000 บาทในการสร้าง อาคารเรียนถาวรขนาด 6 24 เมตร หลังคามุงสังกะสี ไม่มีฝ้าไม่มีเพดาน โดยเปิดทำการเรียน การสอนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2511 ต่อมา วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2511 นายวิรัตน์ ประสิทธิ นาวา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนายกำลูน อินทสุวรรณ ซึ่งลาออกจากราชการ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 ได้รับงบประมาณจำนวน 25,000 บาท ในการสร้างบ้านพักครูแบบ กรมสามัญ 1 หลัง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2514 ได้รับงบประมาณ 120,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ข จำนวน 3 ห้องเรียน ขนาดห้องเรียน 6X 9 เมตร ขนาดอาคารเรียน 8.50X 27 เมตร วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2517 นายวิรัตน์ ประสิทธินาวา ไปช่วยราชการและรักษาการ ในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดแหลมกลัด ทางราชการได้แต่งตั้งนายนิคม บุญธรรม มารักษาการแทนในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดสะพานหิน วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2518 โรงเรียนได้งบประมาณสร้างส้วม 2 ที่นั่ง ในราคา 7,000 บาท แต่ทางโรงเรียนขอผู้รับเหมาทำเองโดยเพิ่ม 3 ที่นั่ง ตามแบบกรมสามัญศึกษา วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2519 ทางราชการได้แต่งตั้งนายนิคม บุญธรรม มาดำรง ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดสะพานหิน ในปี พ.ศ. 2547 นายคณิต กิจจานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาออกเกษียณก่อนอายุราชการ ทางราชการและนายไพโรจน์ วงศ์อินทร์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะพานหิน ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนวัดสะพานหิน All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-04-01 (1966 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]

โรงเรียนวัดสะพานหิน ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด 23000
ติดต่อเรา chanoksound@hotmail.com
or Tel : 039-513-831
website : www.saphanhin.net , Email:saphanhin@hotmail.com